الهام سادات مدنی

اسفند 3, 1401
220 بازدید

نام ونام خانواگی:الهام سادات مدتی تاریخ تولد:1365/5/2 رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی- کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست مسئولیت: سرپرست امورمالی تلفن داخلی:107

نام ونام خانواگی:الهام سادات مدتی

تاریخ تولد:1365/5/2

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی- کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

مسئولیت: سرپرست امورمالی

تلفن داخلی:107