سیدمهدی هاشمی

اسفند 3, 1401
183 بازدید

نام ونام خانوادگی: سید مهدی هاشمی تاریخ تولد:1364/11/27 رشته تحصیلی: مهندسی عمران مسئولیت: مسئول واحد عمران تلفن داخلی:114

نام ونام خانوادگی: سید مهدی هاشمی

تاریخ تولد:1364/11/27

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

مسئولیت: مسئول واحد عمران

تلفن داخلی:114