مهرزاد ایرانپور

اسفند 3, 1401
178 بازدید

نام ونام خانواگی: مهرزاد ایرانپور تاریخ تولد:1369/12/14 رشته تحصیلی: کارشناس ارشد عمران مسئولیت: مسئول امورقراردادها- مسئول سرمایه گذاری-دبیر کمیسیون ماده صد تلفن داخلی:109

نام ونام خانواگی: مهرزاد ایرانپور

تاریخ تولد:1369/12/14

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد عمران

مسئولیت: مسئول امورقراردادها- مسئول سرمایه گذاری-دبیر کمیسیون ماده صد

تلفن داخلی:109