نرگس یلمه علی آبادی

اسفند 3, 1401
207 بازدید

نام ونام خانوادگی: نرگس یلمه علی آبادی تاریخ تولد:1371/3/9 رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی مسئولیت: مسئول دبیرخانه تلفن داخلی:112

نام ونام خانوادگی: نرگس یلمه علی آبادی

تاریخ تولد:1371/3/9

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

مسئولیت: مسئول دبیرخانه

تلفن داخلی:112