خاکبرداری وخاکریزی باغچه های میدان پلیس

خاکبرداری وخاکریزی باغچه های میدان پلیس
تیر 1, 1402
405 بازدید

  شهرداری مجلسی درمسیرخدمت خاکبرداری وخاکریزی باغچه های میدان پلیس درجهت اصلاح وتقویت بسترکاشت وبهبود فضای سبز میدان (روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره))   /انتهای پیام

 

شهرداری مجلسی درمسیرخدمت

خاکبرداری وخاکریزی باغچه های میدان پلیس درجهت اصلاح وتقویت بسترکاشت وبهبود فضای سبز میدان

(روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره))

 

/انتهای پیام