خاکبرداری وتعویض خاک باغچه ها جهت کاشت نهال

خاکبرداری وتعویض خاک باغچه ها جهت کاشت نهال
خرداد 31, 1402
308 بازدید

شهرداری مجلسی درمسیرخدمت خاکبرداری وتعویض خاک باغچه هاباخاک وکودمناسب جهت کاشت نهال (روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره))   /انتهای پیام

شهرداری مجلسی درمسیرخدمت
خاکبرداری وتعویض خاک باغچه هاباخاک وکودمناسب جهت کاشت نهال

(روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره))

 

/انتهای پیام