آگهی مزایده عمومی مرحله سوم شماره2

آگهی مزایده عمومی مرحله سوم شماره2
اسفند 10, 1401
737 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی شهرداری مجلسی درنظرداردبه استناد مجوز شماره 01/319 مورخ 1401/9/28 شورای محترم اسلامی شهرمجلسی سه قطغه زمین باکاربری تجاری مختلط به شماره های […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی

شهرداری مجلسی درنظرداردبه استناد مجوز شماره 01/319 مورخ 1401/9/28 شورای محترم اسلامی شهرمجلسی سه قطغه زمین باکاربری تجاری مختلط به شماره های 2و3و4 واقع در بلوارارم چهارم شهرمجلسی  ازطریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یاحقوقی واجدشرایط واگذارنماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت اسناد مزایده روی لینک زیر کلیک کنید.

مزایده2

(روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره))

 

/انتهای پیام

برچسب‌ها:, , , , ,