دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 - 11:52
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 - 11:52

آرشیو

دیدارشهردار وریاست شورای اسلامی شهر علامه مجلسی(ره) با ریاست اداره برق شهرستان مبارکه

دیدارشهردار وریاست شورای اسلامی شهر علامه مجلسی(ره) با ریاست اداره برق شهرستان مبارکه

فروردین 24, 1403

دیدارشهردار وریاست شورای اسلامی شهر علامه مجلسی(ره) با ریاست اداره برق شهرستان مبارکه درجهت پیگیری مسائل و مشکلات روشنائی معابر شهر مجلسی و تقدیرو تشکر از خدمات ایشان وهمکارانشان در […]

جلسه فرماندار شهرستان مبارکه و شهردار مجلسی بامعاون برق منطقه‌ای استان اصفهان

جلسه فرماندار شهرستان مبارکه و شهردار مجلسی بامعاون برق منطقه‌ای استان اصفهان

مهر 19, 1402

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر مجلسی جلسه فرماندار شهرستان مبارکه،شهردارشهرمجلسی وریاست اداره برق شهرستان مبارکه بامعاون برق منطقه‌ای استان اصفهان و بررسی مشکلات روشنایی معابر سطح شهر […]

جلسه فرماندار شهرستان،شهردارواعضای شورای اسلامی شهر مجلسی بارئیس اداره برق شهرستان مبارکه

جلسه فرماندار شهرستان،شهردارواعضای شورای اسلامی شهر مجلسی بارئیس اداره برق شهرستان مبارکه

مهر 13, 1402

جلسه فرماندار شهرستان،شهردارواعضای شورای اسلامی شهر مجلسی بارئیس اداره برق شهرستان مبارکه به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر مجلسی جلسه بررسی روشنایی معابر شهر مجلسی باحضور مهندس حسینی […]

جلسه و بازدید شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی به همراه ریاست محترم اداره برق شهرستان مبارکه

جلسه و بازدید شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی به همراه ریاست محترم اداره برق شهرستان مبارکه

مرداد 30, 1402

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی (ره) جلسه ای با حضور شهردار ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر علامه مجلسی(ره) ،ریاست اداره برق شهرستان مبارکه و کارشناسان […]