پنجشنبه 4 مرداد 1403 - 06:51
پنجشنبه 4 مرداد 1403 - 06:51

آرشیو

ديدارامام جمعه،شهردار واعضای شورای اسلامی شهرمجلسی بارئیس دادگستری ودادستان عمومی وانقلاب شهرستان مبارکه

ديدارامام جمعه،شهردار واعضای شورای اسلامی شهرمجلسی بارئیس دادگستری ودادستان عمومی وانقلاب شهرستان مبارکه

تیر 6, 1402

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی به مناسبت هفته قوه قضائیه امام جمعه شهر،شهردار واعضای شورای اسلامی شهرمجلسی باجناب آقای حبیبی رئیس دادگاه شهرستان،جناب آقای کافی دادستان عمومی […]