دوشنبه 3 مهر 1402 - 09:09
دوشنبه 3 مهر 1402 - 09:09

آرشیو

بازدیدفرماندارشهرستان مبارکه از مزرعه گل محمدی شهرداری مجلسی و فرایند گلاب گیری

بازدیدفرماندارشهرستان مبارکه از مزرعه گل محمدی شهرداری مجلسی و فرایند گلاب گیری

اردیبهشت 16, 1402

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی فرماندارشهرستان مبارکه باحضوردرشهرمجلسی همراه باشهردارواعضای شورای اسلامی شهرمجلسی از مزرعه گل محمدی شهرداری مجلسی وفرایند گلابگیری بازدید کردند.     /انتهای پیام

جلسه تقدیرازاعضای شورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)

جلسه تقدیرازاعضای شورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)

اردیبهشت 10, 1402

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی به مناسبت روز شوراهاجلسه تقدیر ازاعضای شورای اسلامی باحضورمهندس ترابی معاون فرمانداری،مهندس رجبی شهردار، معاونت شهرداری،حراست شهرداری،پرسنل وکارکنان شهرداری برگزارگردید.      […]