پنجشنبه 4 مرداد 1403 - 13:59
پنجشنبه 4 مرداد 1403 - 13:59

آرشیو

بازدید شهردار،معاونت عمران وشهرسازی ،مسئولین و پرسنل شهرداری از پروژه بازسازی و آماده سازی محل سینما رو باز شهر

بازدید شهردار،معاونت عمران وشهرسازی ،مسئولین و پرسنل شهرداری از پروژه بازسازی و آماده سازی محل سینما رو باز شهر

مرداد 1, 1403

بازدید شهردار،معاونت عمران وشهرسازی ،مسئولین و پرسنل شهرداری از پروژه بازسازی و آماده سازی محل سینما رو باز شهر مجلسی…… ═इईईइ═ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر علامه مجلسی(ره) […]