شنبه 23 تیر 1403 - 22:13
شنبه 23 تیر 1403 - 22:13

آرشیو

حضورشهردارشهر مجلسی درغرفه شهرداری مجلسی درسومین روزبرگزاری نمایشگاه‌بین المللی گردشگری وصنایع دستی تهران

حضورشهردارشهر مجلسی درغرفه شهرداری مجلسی درسومین روزبرگزاری نمایشگاه‌بین المللی گردشگری وصنایع دستی تهران

بهمن 22, 1401

به گزارش روابط عمومی شهرداری مجلسی: رروز پنج شنبه مورخ 1401/11/20 شهردارشهرمجلسی باحضور درنمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی تهران از غرفه های این نمایشگاه بازدید کرد غرفه شهرداری مجلسی […]