بازدیدشهردار،اعضای شورای اسلامی ورئیس اداره ورزش وجوانان اززورخانه شهرمجلسی

بازدیدشهردار،اعضای شورای اسلامی ورئیس اداره ورزش وجوانان اززورخانه شهرمجلسی
فروردین 31, 1402
461 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره) بازیدشهردار،اعضای شورای اسلامی،رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مبارکه ورئیس هیات باستانی وورزش پلهوانی شهرستان مبارکه اززورخانه شهرمجلسی وگفتگو پیرامون راه اندازی […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره)
بازیدشهردار،اعضای شورای اسلامی،رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مبارکه ورئیس هیات باستانی وورزش پلهوانی شهرستان مبارکه اززورخانه شهرمجلسی وگفتگو پیرامون راه اندازی مجدد زورخانه شهرمجلسی

 

 

/انتهای پیام

برچسب‌ها:, , , , , ,