چهارشنبه 19 بهمن 1401 - 17:31

تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

معرفی شهر مجلسی

شهرجديد مجلسي مطابق باقانون ايجاد شهرهاي جديد ايران باهدف اسكان كاركنان صنايع منطقه ازجمله مجتمع فولاد مباركه وصنايع جنبي وجذب بخشي از جمعيت مهاجر و همچنين برقراري تعادل دراكوسيستم منطقه اصفهان وجلوگيري از تخريب زمين هاي كشاورزي طرح ريزي واحداث شده است.

اخبار شهر مجلسی

روزنامه

آرشیو

رویدادهای فرهنگی هنری

خبر دیگری جهت نمایش وجود ندارد.