شنبه 23 تیر 1403 - 13:08
شنبه 23 تیر 1403 - 13:08

چارت سازمانی شهرداری

معاون امور عمرانی

جناب آقای مهدی هاشمی

مسئول حراست

جناب آقای سید علی طبایی

مسئول خدمات شهری و روابط عمومی

جناب آقای وحید قنبری

مسئول امور اداری

جناب آقای سید مصطفی موسوی

مسئول امور مالی

سرکار خانم الهام سادات مدنی

مسئول امور قراردادها

جناب آقای مهرزاد ایرانپور

مسئول شهرسازی

جناب آقای میلاد ملکوتی

مسئول واحد فضای سبز 

سرکار خانم فریبا یلمه

مسئول درآمد

جناب آقای احسان مالکی

مسئول کارپردازی

جناب آقای ایمان نصوحی

کارشناس روابط عمومی

جناب آقای محمد امیری

کارشناس بازدید شهرسازی

جناب آقای مهدی قاسم بچاری

متصدی امور خدمات شهری

جناب آقای هیبت الله احسانی

کارشناس شهرسازی

سرکار خانم فاطمه هادوی

مسئول دفتر شهردار

جناب آقای مسلم یلمه

مسئول دبیرخانه شهرداری و شورای شهر

سرکار خانم نرگس یلمه علی آبادی