احسان مالکی

احسان مالکی
اسفند 3, 1401
214 بازدید

نام ونام خانوادگی: احسان مالکی تاریخ تولد:1367/12/22 رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مسئولیت: مسئول درآمد تلفن داخلی:110

نام ونام خانوادگی: احسان مالکی

تاریخ تولد:1367/12/22

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مسئولیت: مسئول درآمد

تلفن داخلی:110