امید همت

اسفند 3, 1401
198 بازدید

نام ونام خانوادگی: امید همت تاریخ تولد:1368/3/2 رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی مسئولیت: حسابدار تلفن داخلی:107  

نام ونام خانوادگی: امید همت

تاریخ تولد:1368/3/2

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مسئولیت: حسابدار

تلفن داخلی:107