سیدمصطفی موسوی

اسفند 3, 1401
213 بازدید

نام ونام خانوادگی:سیدمصطفی موسوی تاریخ تولد:1364 رشته تحصیلی: لیسانس – دانشجوی کارشناسی ارشد مسئولیت: مدیر منابع انسانی

نام ونام خانوادگی:سیدمصطفی موسوی

تاریخ تولد:1364

رشته تحصیلی: لیسانس – دانشجوی کارشناسی ارشد

مسئولیت: مدیر منابع انسانی