سید میلاد ملکوتی

سید میلاد ملکوتی
اسفند 3, 1401
214 بازدید

نام ونام خانوادگی:سیدمیلاد ملکوتی تاریخ تولد:1365/2/5 رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی معماری مسئولیت: مسئول امورشهرسازی ومعماری تلفن داخلی:108

نام ونام خانوادگی:سیدمیلاد ملکوتی

تاریخ تولد:1365/2/5

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی معماری

مسئولیت: مسئول امورشهرسازی ومعماری

تلفن داخلی:108