فریبا یلمه

اسفند 3, 1401
180 بازدید

نام ونام خانوادگی: فریبا یلمه تاریخ تولد:1359/12/16 رشته تحصیلی: کشاورزی- زراعت مسئولیت: مسئول فضای سبز

نام ونام خانوادگی: فریبا یلمه

تاریخ تولد:1359/12/16

رشته تحصیلی: کشاورزی- زراعت

مسئولیت: مسئول فضای سبز