مسلم یلمه

اسفند 3, 1401
208 بازدید

نام ونام خانوادگی: مسلم یلمه تاریخ تولد:1358/3/18 رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری مسئولیت: کارپرداز تلفن داخلی: 113  

نام ونام خانوادگی: مسلم یلمه

تاریخ تولد:1358/3/18

رشته تحصیلی: کارشناسی حسابداری

مسئولیت: کارپرداز

تلفن داخلی: 113