مهدی قاسم بچاری

اسفند 3, 1401
195 بازدید

نام ونام خانوادگی: مهدی قاسم بچاری تاریخ تولد: 1372/1/2 رشته تحصیلی: کارشناسی معماری مسئولیت: واحدشهرسازی کارشناس شهرسازی وماموربازدید تلفن داخلی:108  

نام ونام خانوادگی: مهدی قاسم بچاری

تاریخ تولد: 1372/1/2

رشته تحصیلی: کارشناسی معماری

مسئولیت: واحدشهرسازی کارشناس شهرسازی وماموربازدید

تلفن داخلی:108