وحید قنبری

وحید قنبری
اسفند 3, 1401
195 بازدید

نام ونام خانوادگی: وحیدقنبری تاریخ تولد:1363/6/28 رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت صنعتی مسئولیت: مسئول خدمات شهری-مسئول روابط عمومی- مسئول حمل ونقل شهری- سرپرست آتش نشانی

نام ونام خانوادگی: وحیدقنبری

تاریخ تولد:1363/6/28

رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت صنعتی

مسئولیت: مسئول خدمات شهری-مسئول روابط عمومی- مسئول حمل ونقل شهری- سرپرست آتش نشانی