کاشت گل های دائمی

کاشت گل های دائمی
تیر 1, 1402
424 بازدید

شهرداری مجلسی درمسیرخدمت کاشت گل های دائمی ازقبیل گل رزهفت رنگ،نسترن وطاووسیدرجهت زیباسازی وتکمیل فضای سبز میدان شورا (روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره))       /انتهای پیام

شهرداری مجلسی درمسیرخدمت

کاشت گل های دائمی ازقبیل گل رزهفت رنگ،نسترن وطاووسیدرجهت زیباسازی وتکمیل فضای سبز میدان شورا

(روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره))

 

 

 

/انتهای پیام