جلسه اعضای شورای اسلامی شهرمجلسی

جلسه اعضای شورای اسلامی شهرمجلسی
بهمن 11, 1401
816 بازدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری مجلسی: در روز یکشنبه مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ جلسه 189 اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی باحضور رئیس واعضای شورای شهر برگزارگردید وبرنامه ها وموضوعات […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری مجلسی:

در روز یکشنبه مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ جلسه 189 اعضای شورای اسلامی شهر مجلسی باحضور رئیس واعضای شورای شهر برگزارگردید وبرنامه ها وموضوعات زیر موردبررسی وگفتگو قرارگرفت.

-تشکیل نمایشگاه کارآفرینی ودعوت از ادارات مربوط به کارآفرینی و همچنین دعوت از کارآفرینان برتر شهر مجلسی

-بررسی متمم بودجه و همچنین نهایی شدن تفریغ بودجه

(روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرعلامه مجلسی(ره))

 

 

/انتهای پیام