پنجشنبه 31 خرداد 1403 - 08:42
پنجشنبه 31 خرداد 1403 - 08:42

آرشیو

آموزش اطفاء حریق به کادر درمان وپرستاران مرکزبهداشت ودرمان شهر مجلسی توسط نیروهای ایستگاه آتش نشانی شهرمجلسی

آموزش اطفاء حریق به کادر درمان وپرستاران مرکزبهداشت ودرمان شهر مجلسی توسط نیروهای ایستگاه آتش نشانی شهرمجلسی

خرداد 24, 1402

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرمجلسی آموزش اطفاء حریق وخدمات امدادی ایمنی به کادردرمان،وپرستاران مرکز بهداشت ودرمان شهر مجلسی توسط نیروهای ایستگاه آتش نشانی شهرداری مجلسی برگزارگردید.   […]